Blok Brdo, Ljubljana

Lokacija objekta leži na precej strmem terenu, ki je tako narekoval postavitev in oblikovanje objekta. Baza objekta je vkopana klet, ki je namenjena garaži in drugim utilitarnim prostorom, na bazo kleti pa sta poveznjena dva volumna stanovanj.
Večji objekt smo arhitekti želeli razbiti na dva dela, ki delujeta kot posamezna vila bloka in sta tako bolj priljudna bodočim stanovalcem. Po reprezentativni rampi se bodoči stanovalci povzpnejo do pritličja stanovanj in vstopajo v objekt med volumnoma, ki se razpreta, da pozdravita bodočega stanovalca. Posamezna volumna stanovanja sta zasnovana kot manjša vila bloka z 8 stanovanji vsak. Prebivalec nato vstopi v svoj objekt in se povzpne do svojega stanovanja. Zaradi urbanističnih določil imata volumna stanovanj enokapni strehi, ki se odpirata proti zahodu, oziroma vzhodu in nudita dodatno osvetlitev ter stanovanja z visokim stropom v zadnji etaži. Penthous-i v zadnji etaži se od stanovanj v pritličju in nadstropju razlikujejo po razkošnih zuanjih privatnih ložah, imajo pa tudi višjo etažno višino.
Na željo investitorja imajo stanovanja v vsaki etaži drugačno razporeditev, kar se kaže tudi na fasadi, z zamiki okenskih odprtin. Fasada je zasnovana modularno, okenske odprtine v sobah imajo eno dimenzijo, okenske odprtine v ložah pa drugo, ki se razlikuje med nadstropnimi stanovanji in stanovanji v najvišnji etaži. Določene velikosti okenskih odprtine so torej izbrane glede na funkcionalnost prostorov v ozadju in se izmenjujejo s polnimi deli fasade v ritmu polno – prazno ter tvorijo zanimivo dinamično kompozicijo fasade.
Posebna je tudi obdelava fasade, ta je oblečena v vertikalne kovinske lamele prezračevane fasade, ki so vstavljene med etažne plošče, ki se na fasadi zaključijo s kovinskim U profilom.
Vkopana kletna etaža ima na delih, ki pogledajo iz terena, podobno materializacijo fasade, ki pa jo ovije zelenje, tako imamo občutek, da objekt zraste iz terena.

osnovni podatki
Projekt: Blok Brdo, Ljubljana
Lokacija: Brdo, Ljubljana
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2019
Fotografije: Tomaž Pažek