O Coinhab arhitekturi

Ekipa arhitektov coinhab je specializirana za stanovanjsko arhitekturo. Ponaša se s poznavanjem prostorskih aktov, interpretacije teh, specifike urbanističnih določil tipologij stanovanjske arhitekture in prilagajanja prostovor uporabnikom.

Kljub temu pa se lotimo vsakega izziva, tudi vseh drugih obstoječih tiplogij. V ospredje postavljamo uporabnika in arhitekturo prilagajamo kontekstu.

V ekipi trdno verjamemo, da je uporabnik glavno vodilo realizacije dobre arhitekture, zato prostore kjer se da, prilagodimo življenjskim stilom znanih ali univerzalnih uporabnikov tega časa.

Zastopamo stališče, da mora arhitektura rasti skozi vsebino in se prilagajati časovno prostorskem kontekstu, da mora biti nekaj posebnega ob spoštovanju obstoječega.

Tomaž Pažek: Zanimajo ga učinkovite, inovativne in racionalno načrtovane rešitve, v skladu s potrebami uporabnika in zahtevami lokacije.


Po končani gimnaziji je nadaljeval študij na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, kjer je bil glede na doseženo študijsko povprečje, uvrščen med 5% najboljših študentov svoje generacije.Študij je leta 2017 uspešno zaključil z zagovorom magistrske naloge. Že času študija je sodeloval na številnih arhitekturnih delavnicah, natečajih in izobraževanjih tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.Je soavtor mnogih, tudi zmagovalnih natečajnih rešitev. Ob izobraževanju je redno deloval v praksi in nabiral bogate izkušnje s številnimi arhitekturnimi biroji.

Razumevanje konteksta lokacije, človeških potreb in specifičnih pogojev posameznega projekta je pogoj in podlaga za ustvarjanje uspešne arhitekture.

Med arhitektom in uporabnikom mora potekati konstanten dialog, uporabnikove želje se morajo zrcaliti tako v tlorisih objekta, kot tudi v dejanskem prostoru.

Taja Benčina: Zanima jo predvsem reševanje kompleksnih arhitekturnih in urbanističnih problemov.


Po končani gimnaziji je uspešno nadaljevala študij na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. V času študija je pol leta študirala na TU Eindhoven.S cum laude je dokončala Magisterij znanosti na Fakulteti za arhitekturo TU Delft in zaključila študij arhitekture na Fakulteti v Ljubljani.Poleg samega študija je aktivno sodelovala na raznih javnih natečajih s področja arhitekture, pred ustanovitvijo lastnega biroja si je nabira izkušnje v arhitekturnih birojih.

Med arhitektom in uporabnikom mora potekati konstanten dialog, uporabnikove želje se morajo zrcaliti tako v tlorisih objekta, kot tudi v dejanskem prostoru.

Martin Pelcl: Zanima ga arhitektura kot celota, ideja, ki se zrcali tako v tlorisih, fasadi in detajlih.


Pol leta je študiral na Tehnški fakulteti za arhitekturo v Eindhovnu, Nizozemska.Študij je nato zaključil na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer se je v diplomi ukvarjal s temo dialoga med naročnikom in arhitektom.Za diplomo je prejel najprestižnejšo nagrado, Plečnikovo priznanje, kot tudi Prešernovo nagrado.Sodeloval je še na mnogih javnih natečajih in izvajal lastne projekte.

Končan objekt mora dajati videz zaključene celote, začetna ideja se mora zrcaliti tako v končnem videzu, kot tudi v posameznih detajlih.

Imate vprašanje za Coinhab arhitekte?
Ali pa se želite samo pogovorit?
Vedno smo odprti za pogovor!

< kontaktiraj nas