Domačija B, okolica Maribor-a

Na romantični, osamljeni lokaciji na samostojnem griču je locirana domačija B. 5-članska družina, ki je naselila domačijo, si je želela tradicionalno domačijo s pridihom sodobne arhitekture.
V pritličju je domačija razdeljena na dva dela, na bolj javnega/ bivanega in na zasebnega. Na severnem delu je pozicioniran pas servisa, na jug pa se objekt odpira z bivalnimi prostori proti terasi. V spodnji etaži je postavitev bivalnih prostorov takšna, da je v center pozicionirana dnevna soba, ki se v zgornjo etažo odpira kot dvovišinski prostor. V nadstropju je okrog dvovišinskega prostora organizirana komunikacijska galerija, okrog nje pa spalni prostori.
Pred izgradnjo nove domačije je na lokaciji stala stara hiša. Nov objekt posnema gabarit starega objekta in tako vzdržuje del tradicije. Zunanjost novega objekta je zadržana, posnema elemente tradicionalnih objektov v okolici, hkrati pa smo arhitekti izgled objekta osvežili s sodobno kompozicijo večjih okenskih odprtin.
Zanimiv element so tudi konstrukcijsko potrebne podpore, pod večjim napuščem strehe. Želja po večjem napušču je prišla s strani naročnika, saj tako lahko obkroži objekt po suhem, večji napušč pa daje objektu tudi poseben ruralni karakter. Podpore pod napuščem s svojim posebnim ritmom posnemajo izgled tradicionalnega kozolca.

osnovni podatki
Projekt: Domačija B, okolica Maribor-a
Lokacija: Maribor, Pesnica
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2014-2017
Fotografije: Martin Pelcl