Dvojčki P, Podutik

Pri projektu stanovanjski dvojčki P Podutik smo zasledovali željo narediti stanovanjski dvojček, ki zgleda kot enovit objekt, se pravi, da sta obe polovici stanovanjskega dvojčka oblikovani tako, da skupaj tvorita eno celoto.
Celoten dvojček je zasnovan kot preprost volumen z dvokapno streho in ima dve etaži. Preprosta zasnova je dvopartitna in sledi razporeditvi nadstropij, spodnje nadstropje je oblečeno v vidni beton, zgornja etaža pa je iz posebej oblikovanega ometa, kjer so vidni poudarki v horizontalni ravnini.
Od nadstropja do nadstropje se ločijo tudi okenske razporeditve, v pritličju so okenske odprtine oblikovanje v pasove zasteklitve, kjer so te najbolj smiselne, na primer, na jugu, kjer je terasa. V nadstropni etaži pa so okenske odprtine postavljene v igrivo kompozicijo kvadratov, kjer prostori v notranjosti potrebujejo osvetlitev in kjer so pogledi najlepši.
Urbanitična zasnova manjše skupine stanovanjskih dvojčkov sledi razporeditvi zemljišč, na parcelo so postavljeni z upoštevanjem urabnističnih določil, kot na primer odmikov, kot tudi zasebnosti bodočih stanovalcev.
Arhitektura notranjosti objektov je preprosta, posamezna enota stanovanjskega dvojčka ima v pritličju bivalne prostore, ki so povezani v loft – en prostor. V nadstropju pa se sobe nizajo od juga proti severu po gabaritu objekta.

osnovni podatki
Projekt: Dvojčki P, Podutik
Lokacija: Ljubljana, Podutik
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2016
Fotografije: Tomaž Pažek