Dvostanovanjski dvojček, Ljubljana

Objekt dvostnovanjski dvojček je lociran v Ljubljani, natančneje v predelu Vižmarje. Manjše zemljišče je narekovalo gradnjo hiše ali dvojčka, investitorjeva želja pa je bila maksimizacija stanovanjskih enot, kar je rezultiralo v projekt tipologije dvostanovanjskega dvojčka. Kljub temu, da objekt končno vsebuje 4 stanovanjske enote, je bil cilj ustvariti objekt, ki navzven deluje kot enovit volumen in se vklaplja v širši prostorski kontekst enodružinskih hiš. Ne tektonično težko dvonadstropno bazo iz ometa je postavljen lažji in manjši lesen volumen, ki optično zniža tronadstropno stavbo. Okenske odprtine so povezane v enovite pasove, ki se iz nadstropja v nadstropje zamikajo in brišejo ločnice med stanovanji, oziroma dvojčkoma. Tektonično težek volumen iz ometa tako razbijejo pasovi, ki sestojijo iz steklenih površin in lesa. Izmenjevanje pasov odprtin prav tako razbije občutek simetrije nerodne tipologije dvostanovanjskega dvojčka. Objekt sestoji iz raznolikih stanovanj, ki se prilagajajo sodobnim nepremičninskim smernicam in potrebam novodobnega posameznika.

osnovni podatki
Projekt: Dvostanovanjski dvojček, Ljubljana
Lokacija: Ljubljana, Vižmarje
Naročnik: Zasebni investitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2020-2022
Fotografije: Jan Hecl, Tomaž Pažek