Grad Negova, prenova

Grad Negova, kulturni spomenik državnega pomena, se nahaja na skrajnem severnem delu naselja Negova. Strmo pobočje na severni in severozahodni strani je poraščeno z gozdovi, medtem ko se danes nahajajo na jugozahodnem položnem pobočju zeliščni vrtovi. Na vzhodni in jugovzhodni strani grad obkrožajo predvsem polja in travniki. Celotno območje spomenika obsega skupno površino okoli 78.070m2.
V idejni zasnovi smo arhitekti predvideli prenovo gradu, kjer se ohranja večino njegovih elementov. Nov je predvsem program, ki narekuje umestitev novega pohištva in artefaktov, sam objekt pa se prenavlja, kot je bil v času nastanka posamezne faze, z izjemo določenih arhitekturnih elementov, ki se vklopijo v obstoječo staro strukturo.
Novoumeščeni program gradu se razprostrira čez štiri etaže. Grajsko klet, pritličje tesno povezano z grajskim dvoriščem, nadstropje s krožno potjo skozi vse prostore ter podstrešje. Prenova gradu je obsegala tudi prenovo dveh stolpov grajskega obzidja. Raznolika vsebina umeščenih programov je tesno povezana s slikovito historično izpovedjo posameznih prostorov v katere je program umeščen. Vodilo programske naloge je bilo umestiti vsebine, ki bodo nagovarjale širšo ciljno skupino in bodo ob pravilnem vodenju tudi tržno uspešne.
Grajska programska ponudba je razdeljena v 4 glavne sklope, na pogostitvene, sakralne, muzejske ter spremljevalne prostore. Pogostitveni prostori, zaobjemajo grajsko vinsko klet, ter pogostitvene prostore z avtentično grajsko kuhinjo v pritličju. Sakralne prostore predstavlja kapela s spremljevalnim programom. Muzejski prostori so smiselno razdeljeni na prostore s stalno razstavo povezano s samo stavbno zgodovino gradu in na prostore, ki se prezentirajo v svoji avtentični pojavnosti ter kot taki predstavljajo svojevrsten eksponat. Prezentirani muzejski prostori omogočajo tudi umestitev začasnih razstavnih eksponatov. Spremljevalni program je umeščen z namenom povezovanja vseh vsebin v smiselno celoto. Zaobjema zabavno izobraževalne programe, kot je grajska soba pobega, muzejske delavnice, kot so glasbena, tekstilna in restavratorska delavnica ter kulturno predstavitvene vsebine z namensko dvorano in odrom.
Posebnost gradu je sodobna vinska klet, v katero je umeščen program postrežbe in shranjevanja vina, v staro grajsko strukturo so umeščeni novi elementi, kot npr sodobno pohištvo in razsvetljava, ki naredijo arhitekturno zanimiv ambient.
Zanimiva je tudi grajska krožna pot po razstavi, kjer se okrog krožne poti, ki jo povezuje kontinuirano svetlobno telo, pripenjajo sodobni pohištveni elementi s starinskimi artefakti.
Osrednji prostor gradu pa je prav zagotovo atrij znotraj grajene strukture, ta se nahaja v pritličju, ni pokrit, v njem so v tlaku prezentirane izkopanine pod zemljo, umeščeno je sodobno pohištvo, ki nakazuje umestitev novega programa, poseben ambient pa je dosežen z razsvetljavo, ki se kot svetlobna mreža razprostira po nebu atrija.

osnovni podatki
Projekt: Grad Negova, prenova
Lokacija: Negova, Maribor
Naročnik: Ministerstvo za kulturo
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2021-
Fotografije: Jan Hecl, Tomaž Pažek