Hiša H, okolica Maribor-a

V okolici Maribora stoji hiša H, ki leži na vrhu hriba s pogledom v zazelenjeno dolino in gozd. Želje naročnikov so bile glavni okvir arhitektom pri oblikovanju objekta za 4-člansko družino. Držina si je želela sodobnega objekta v delno ruralnem okolju z zadostno mero zasebnosti glede na sosede.
Objekt zavzema preprost gabarit z dvokapno streho, razdeljen v dve etaži, pri čemer so v pritličju locirani bivalni prostori, v mansardi pa spalni prostori.
Preprosto obliko gabarita razbije posebna streha, njena arhitektura je posledica predpisov zakonodaje in želja investitorja, glede na prostorski akt je bila predpisana dvokapnica v eno stran, želja naročnika pa je bila dvokapnica v drugi strani. Zanimiva streha se nadaljuje čez stranico objekta in po vertikali razdeli objekt na dva dela ter se poveže z nadstreškom za avtomobile. Zanimiva oblika črne strehe združuje željo po kar največ svetlobe in pogledov proti jugu in predpise, ki zahtevajo slementitev v smeri daljše stranice.
Dvopartitnost objekta je poudarjena tudi z materializacijo fasade, ki se razlikuje med pritličjem in nadstropjem. Sodoben pridih fasadi dodajo velike okenske odprtine in senčila v obliki drsnih panelov.
Vsi dodatni objekti na parceli, kot na primer lope, so pospravljeni pod nadstrešek objekta, ki tako objekte med seboj poveže.

osnovni podatki
Projekt: Hiša H, okolica Maribor-a
Lokacija: Maribor, Hoče
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2015-2017
Fotografije: Martin Pelcl