Hiša S, novogradnja Kamnik

Hiša S je locirana v okolici Kamnika, natančneje v idilični Tuhinjski dolini. Arhitektura objekta je racionalno moderna, oblika in uporaba materialov je izbrana tako, da se hiša vklaplja v alpski prostor.
Ob analizi lokacije je bila prva ideja arhitektov postavitev objekta na parcelo, tako da izkoristi naraven, precej strm teren. Stanovanjska hiša je zasnovana v dveh lamelah, ki se postavita ena čez drugo, kot prikazujejo vizualzacije in zaobjameta zunanji prostor. Po opisanih lamelah je razporejen tudi program, tako je v zgornjem nadstropju razporejen pretežno spalni program, v spodnjem nadstropju pa bivalni prostori. Vhod je vzpostavljen v zgornji etaži, kjer so splani prostori, stanovalec pa se nato skozi dvovišinski prostor spusti v dnevni prostor. Pot skozi sosledje prostorov tako predstavlja posebno doživetje, ki ga nadgradi postavitev okenskih odprtin, ki zaobjamejo okoliške vizure hribov in narave. Ritem oken na fasadi je zasnovan po principu polno prazno, okna pa so vzpostavljena na mestih, ki razkrivajo lepe poglede.
Objekt se v alpsko okolje vklaplja z obliko strehe, ki je dvokapnica in z uporabo materialov. Temne obrobe poudarijo moderno obliko, les in kamen na fasadi pa jo zmehčata in vklopita s prostorom. Arhitekti smo za objekt pripravili tako idejno zasnovo, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD in projekt za izvedbo PZI.

osnovni podatki
Projekt: Hiša S, novogradnja Kamnik
Lokacija: Kamnik, Tuhinjska dolina
Naročnik: Zasebni
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2014-2017
Fotografije: Martin Pelcl