Hiša s pogledi, okolica Maribor-a

Naloga arhitektov je bila zasnova izjemno racionalnega objekta, ki je oblikovan s postavitvijo nujno potrebnih elementov, kot na primer oken, brez vzpostavitve kompliciranih detajlov in zapletov pri gradnji.
Gabarit objekta povzem arhitekturo objektov v okolici, v kombinaciji s klasično dvokapnico. Kot popestritev objekta in glavno oblikovno načelo je bila izbrana kompozicija oken. Okna so postavljena tako, da omogočajo optimalne poglede iz prostorov in tvorijo razigrano kompozicijo, ki popestri objekt in mu da poseben karakter.
Pri objektu je zanimiva tudi tlorisna zasnova, ki je oblikovana krožno, saj se prostori v pritličju krožno nizajo okrog osrednjega stopnišča, ki je vidno iz bivalnega prostora. Zanimiv element objekta je tudi dvovišinski prostor, ki povezuje etaži med seboj in vzpostavlja vizualno komunikacijo med bivalni prostorom v pritličju in galerijo v osrčju tlorisa v nadstropju. V pritličju se nahajajo bivalni prostori, dnevna soba, jedilnica in kuhinja ter dodatna soba. Po nadstropju pa se okrog galerije razprostirajo sobe posameznih družinskih članov. Dodatni medprostor v nadstropju tvori tudi obešena mreža v dvovišinskem prostoru, ki oblikuje dodatni prostor za igro.
Fasada objekta je zasnovana zelo racionalno, zanimivo kompozicijo tvorijo okenske odprtine strandardnih velikosti, preostala fasada pa je kompaktna, v beli barvi.

osnovni podatki
Projekt: Hiša s pogledi, okolica Maribor-a
Lokacija: Maribor
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2013-2015
Fotografije: Martin Pelcl