Hiša TB, novogradnja okolica Celja

Moderna hiša leži v Savinjski dolini, v občini Žalec. Objekt je bil zasnovan glede na življenjski slog in želje štiričlanske družine in obsega 150 m2 neto, kar je optimum za življenje tako velike družine.
Hiša je umeščena v občutljivo ruralno območje in poplavnovarstveno območje, hkrati pa je naročnik želel, da je objekt zasnovan povsem sodobno. Zasnova objekta tako zasleduje principe okoliške arhitekture, kot na primer specifičen predpisan gabarit, obliko dvokapnice in predpisan kolenčni zid, z okolico pa komunicirajo tudi okenske razporeditve in materiali na fasadi, kot na primer les. Okolje objekta je vplivalo tudi na zasnovo podstavka hiše, saj je ta od tal dvignjena 140 cm, zaradi poplavne nevarnosti.
Podstavek objekta se vije okrog objekta in z nadstreškom tvori ovoj, ki posodablja drugače precej klasično zasnovo družinske hiše. Podoben element temnega traku ovija tudi klasično frčado, katere proporc je bil predpisan, oblika pa je sodobno uporabna.
Enodružinska hiša ima dve etaži, v pritličju so pretežno bivalni prostori, ki komunicirajo z zunanjostjo preko predprostora pod teraso. V zgornji etaži pa so pretežno splani prostori, ki nudijo družinskim članom dovoljno mero privatnosti. Otroški sobi sta pozicionirani tako, da si delita frčado, preko katere komunicirata z zunanjim prostorom. Frčada znotraj sob tvori prostor v prostoru, v katerem so pozicionirani pisalni mizi posameznih sob. V sedečem položaju v frčadi se tako stanovalcem odpira izjemen razgled v sproščujočo zeleno okolico.

osnovni podatki
Projekt: Hiša TB, novogradnja okolica Celja
Lokacija: Celje, Žalec
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2014-2018
Fotografije: Martin Pelcl