Hiša GR, novogradnja Škofljica

Objekt se nahaja v okolici Ljubljane, na zanimivem območju z neravnim terenom. Glavni izziv projekta je bila prav lokacija na hribu. Predvidena hiša izkorišča zanimiv teren in se temu prilagaja, hkrati je bila želja stranke po velikih prostorih, ki pa jih je bilo potrebno optimizirati, zaradi ne dovolj velike parcele. Naloga arhitekta je bila na eni strani slediti žejam stranke, po drugi strani pa objekta prilagoditi velikosti in topografiji parcele in jo optično zmanjšati.
Enodružinska hiša je zasnovana sodobno, z velikimi okni in posledično svetlimi prostori na eni strani, po drugi strani pa preprost, neartikuliran volumen kvadra posnema preprosto arhitekturo kmečke hiše.
Objekt je zasnovan v treh nivojih, vsebuje vkopano klet z garažo, pritličje in nadstropje. Na teren je postavljen tako, da teče vzdolžno z obstoječimi plastnicami terena. Ker objekt v treh etažah predstavlja velik gabarit v okolju, smo tega poskušali vizualno zmanjšati tako, da smo zgornjo etažo zamaknili in jo oblekli v drugačno materializacijo od pritličja in kleti. Klet in pritličje sta oblečena v omet, nadstropje pa je drugačne, temne materializacije. Temno nadstropje na videz zmanjša volumen, prav tako pa hiši pomaga pri vklapljanju v mikrolokacijo, vizualno jo približa temnemu gozdu v ozadju objekta.

osnovni podatki
Projekt: Hiša GR, novogradnja Škofljica
Lokacija: Ljubljana, Škofljica
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2013-2014
Fotografije: Gregor Černelč