Poslovni objekt HUB 33

V poslovni coni Stegne v Ljubljani smo zasnovali poslovni stolpič, novogradnja je nadzidava/dozidava obstoječega objekta. Poslovna stavba se razprostira čez 6 etaž., od pritličja, kjer se nahajajo skladišča, do nadstropja, kjer je pozicioniran poslovni center HUB 33, skupnost manjših posameznih pisarn, do ostalih 4 nadstropij, kjer so pozicionirane različne pisarne. Program je zapakiran v enovitem volumnu, koncept objekta je, da so v najnižji etaži poslovne stavbe pozicionirane posamezne manjše pisarne, ki pripadajo poslovnemu centru HUB 33, potem se iz nadstropja v nadstropje število pisarn manjša, pisarne pa večajo, do zadnje etaže, ki je oddana enemu podjetju, sprememba programa pa se kaže tudi na fasadi. Fasada je artikulirana tako, da so okna združena v pasove, pasovi so krajši v pritličju, kjer je več pisarn in postajajo daljši skozi nadstropja, ko se pisarne večajo, do zadnje etaže, ki je povsem odprta in zasteklena. Svetel volumen pisarn je postavljen na sivo bazo skladišč in od nje ločen z cezuro. Delitev sledi postavitvi obstoječega dela objekta. Tlorisi posameznih etaž pisarn so zasnovani fleksibilno, tako da se lahko te združujejo ali delijo glede na trenutno strukturo najemnikov. Poslovni center vsebuje tudi spremni program, kot npr sejne sobe, sanitarije, kantine, garderobe za posameznike, ki v pisarno prihajajo s kolesom in najvišjo plezalno steno v Sloveniji, ki zaposlenim nudi oddih med delom, zabavo in rekreacijo. Za določene dele objekta smo zasnovali tudi projekt interierja, kot npr za glavne komunikacije, vstopno avlo, kantino in poslovni center HUB 33 v pritličju.

osnovni podatki
Projekt: Poslovni objekt HUB 33
Lokacija: Stegne, Ljubljana
Naročnik: Zasebni investitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2019-2022
Fotografije: Taja Benčina