Stanovanjska SH, Ptuj

Lokacija manjše skupine 4 enodružinskih hiš je v okolici Ptuja, tako je arhitektura primerno zadržana, racionalna in išče similarnosti s tradicionalno slovensko arhitekturo v aspektih, kot so: gabarit objekta, oblika strehe, velikost oken, ipd.
Kljub temu, da imajo objekti lastnosti tradicionalne arhitekture, so zasnovani sodobno. Preprosti podolžni gabariti hiš imajo dvokapno streho s kolenčnim zidom 1,2 m in so v celoti temno sive barve, temna je tako streha, kot tudi kontaktna fasada. Kontrast temni fasadi so terasne niše, ki so oblečene v les. Terasne niše sodobni element in se zažrejo v objekt pod kotom 45 stopinj, niše tvorijo tudi krajšo sreho za južno teraso. Lesena niša se pojavi tudi pri glavnem vhodu, ki tako izpostavi vhod kot pomemben element objekta, hkrati pa nudi streho nad vrati. Sicer so objekti zasnovani silno preprosto, brez kompleksnih detajlov. Temno lupino na stranskih fasadah popestrijo tudi okenske odprtine, ki so oblikovane v kvadrate in postavljene v zanimivo kompozicijo. Okenski okvirji fiksnih oken so v alu izvedbi, deli, ki se odpirajo pa so leseni.
Objekti imajo preprost tloris, kjer se v pritličju nahajajo pretežno bivalni prostori, manjša soba, vhodni prostor in shramba, v nadstropju pa spalni prostori, dve otroški sobi, spalnica z garderobno omaro in kopalnica.

osnovni podatki
Projekt: Stanovanjska SH, Ptuj
Lokacija: Ptuj, Rogoznica
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2017-2018
Fotografije: Tomaž Pažek