Soseska Radvanje, Maribor

Območje stanovanske soseske Radvanje leži na izjemnem območju pod Pohorjem s pogledom na Pohorje. Soseska je na območju redkih enodružinskih hiš in zelenja. Načrtovani OPPN je predvideval izgradnjo 26 stanovajskih dvojčkov, 17 atrijskih hiš, 39 stanovanjskih enot trojčkov – vrstnih hiš in 6 vila blokov. Prva faza naselja vključuje tako stanovanjske dvojčke, trojčke, kot tudi atrijske hiše.
Stanovanjska soseska je na robu urbanega s pogledom v zelenje. Tako so objekti zasnovani izjemno sodobno, urbano. Stanovanjski dvojčki in trojčki so namenjeni enemu tipu stranke, atrijske hiše pa drugemu, tako se arhitekure enih in drugih razlikuje.
Sodobni, urbani dvojčki in trojčki so zasnovani tako, da imajo pritlično bazo v sivi barvi, na katero se povezna bel volumen nadstropja 1 in 2. Pritlična baza je v večji meri, proti jugu, zastekljena in senčena z drsnimi senčili. Zaradi bolje identifikacije prebivalcev se nizi trojčkov in dvojčkov razlikujejo tako, da ima en niz senčila v lesu in drug niz senčila iz sivih kompozitnih plošč. Zgornji, bel volumen objektov je zasnovan tako, da so okenske odprtine s polnim delom postavljene v kompozicijo polno/prazno. Tudi odprtine v nadstropjih so senčene s, glede na tip objekta, pripodajočimi senčili.
Arhitektura atrijskih hiš je po eni strani zasnovana izjemno sodobno, po drugi strani pa se te vklapljajo v okolje, ki ga obkroža narava. Hiše imajo preproste gabarite z enokapnico, ki pa se v nizu zamikajo in tvorijo zanimivo kompozicijo v drugače monotonem nizu. Volumni hiš so med seboj povezani z vmesnim členom garaž, ki so v drugi materializaciji. Objekti so pretežno oblečeni v bar code vozrec lesenih macesnovih lamel, ki iščejo korespondenco z bližnjim iglastim gozdom. Odprtine so povezne v trakove, ki na polni površini lesenega volumna tvorijo zanimivo kompozicijo.

osnovni podatki
Projekt: Soseska Radvanje, Maribor
Lokacija: Maribor, Radvanje
Naročnik: Zasebni investitor
Avtorji: Coinhabarhitekti, Mario Gregori
Leto: 2017-2020
Fotografije: Tomaž Pažek