Soseska Studenci, Maribor

Stanovanjska soseska Vrstne hiše Studenci vsebuje 21 vrstnih hiš, v 3 nizih po 7 hiš, ki jih ločujejo vrtovi in ulice. Urbanistično zasnovo za objekte je izdelalo podjetje Urbis, ki je predvidelo 3 monotone nize hiš.

Naselje s svojo umestitvijo v prostor tipološko nosi značaj urbanega in hkrati primestnega. Hiše mejijo na zelen nepozidan pas, hkrati pa so relativno blizu mestnemu središču. Orientiranost nizov zagotavlja vrtovom na jugu ugodno osvetlitev in razgled na Pekrsko gorco, dovoz in parkirišča pa so na severni strani.

Vsaka posamezna enota je načrtovana kot enodružinska hiša, ki je volumensko razdeljena na dve etaži. Ožji in daljši volumen nadstropja s svojo zamaknjenostjo čez severni in južni rob pritličja ustvarja na ulični strani pokrit parkirni prostor, na vrtni pa nadstrešek zunanji terasi.

Arhitekturna rešitev je odgovor na vprašanje, kako razbiti urbanistično predvideni monotoni niz vrstnih hiš in kako kolektivno tkivo vrstnih hiš oblikovati tako, da bo posamezna enota individualizirana. Objekti so individualizirani tako, da ima vsaka posamezna enota fasado v pritličju prilagojeno izbiri stanovalcev. Fasade pritličnih volumnov so iz lesa ali v dveh različnih odtenkih vlaknocementnih plošč. Izbiri fasade je prilagojena tudi materializacija na špaletah oken v nadstropju in stavbno pohištvo. Stanovalci so lahko izbirali obdelavo fasade, ki jim najbolj ustreza, pod pogojem, da sosednji enoti nista izvedeni v enaki materializaciji.

Še en aspekt stanovanjske soseske pa je zagotavljanje zasebnosti stanovalcem. Volumni so na vhodni strani med seboj ločeni z zidovi pod kotom, ki se razprostirajo pod konzolo. Tudi na vrtni strani so med volumni zidovi, dodatno pa je zasebnost zagotovljena tudi z zamikom fasade v nadstropju, ki onemogoča poglede iz sosednjih enot.

osnovni podatki
Projekt: Soseska Studenci, Maribor
Lokacija: Maribor
Naročnik: Zasebni investitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2016-2019
Fotografije: Tomaž Pažek