Stanovanjski dvojček DP, Ljubljana

Opisani projekt je nastal na zanimiv način, saj smo imeli dva investitorja, ki sta vsak želela customizirano stanovanjsko enoto, hkrati pa je par objektov moral ohranjati poenoten videz znotraj dobro oblikovanega urbanega okolja.
Vodilo pri oblikovanju arhitekture stanovanjskega dvojčka je bilo zasnovati urbano vilo z dvema stanovanjema, namesto dveh posameznih hiš. Prav tako smo arhitekti želeli maksimizirati zunanje površine na objektu, saj ima sam objekt velik gabarit in zapolni velik del parcele. Pri snovanju objekta smo lovili tudi poglede proti Ljubljanskem gradu.
Urbano vilo, ki jo teoretično tvorita dve hiši, smo oblikovali kot bel volumen, ki se razprostira čez dve etaži, terasna etaža pa je samostojen penthouse v volumnu oblečenem v temen les. Tako smo po vertikali vizualno razdelili objekt in ga optično zmanjšali. Iz profila je ima objekt strogo strukturo T oblike, v katero je vstavljen omehčan vogal, ki je v istem razmerju drugače artikuliran v vsaki etaži. V pogledu na profil objekta je temen kubus penthouse umaknjen iz razvine fasade, ta poteza objekt dodatno artikulira in ustvarja dodatne zanimive zunanje atmosfere. Stranska fasada objekta je kompozicijsko dovršena in je zasnovana po principu polnega in praznega – zasteklitev.
Temen volumen penthouse po materializaciji išče smernice tako z objekti v bližnji okolici, zraven stoji objekt, ki popolnoma sestoji iz temnega lesa, motiv temnega lesa pa se pojavlja tudi na drugih objektih v okolici, kot tudi z objektom, ki je predhodno stal na parceli.
Na zunaj izgledata obe polovici objekta povsem enaki, znotraj pa se tloris precej razlikuje. V obeh polovicah je družabna klet, pritličje z bivalnimi prostori, nadstropje s spalnimi prostori in terasna etaža z master spalnico. Tloris znotraj posameznege nadstropja, razporeditev prostorov in razporeditev pohištva znotraj enega prostora pa se drastično razlikuje od enote do enote, saj se arhitektura prilagaja naročniku. Spremembe v tlorisu se vidijo tudi na fasadi v obliki spremenjenih okenskih odprtin.

osnovni podatki
Projekt: Stanovanjski dvojček DP, Ljubljana
Lokacija: Ljubljana center
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2016-2019
Fotografije: Tomaž Pažek