Tri vrstne hiše, Ljubljana

Lokacija manjšega sosedstva treh vrstnih hiš je locirana v Ljubljani, na območju Ježice. Želeli smo izkorisiti parcelo in postaviti maksimalno število stanovanjskih enot, ki je še sprejemljiva za bodoče stanovalce. Klju temu, da je tipologija objektov vrtne hiše, smo te želeli povezati v enovit volumen manjšega stanovanjskega objekta s tremi stanovanji.
Arhitektura je zasnovana tako, da ima sklop objektov enovit temen podstavek, delno oblečen v lesene letve, zgoraj pa so postavljeni svetli volumni. Na ta način smo volumne objektov vertikalno zmanjšali in jih hkrati povezali v eno celoto. Vertikalna delitev, na svetel in temen volumen, nakazuje tudi razdelitev programa po objektih, saj je v spodnjem podstavku lociran nadstrešek za avtomobil, vhod, predsoba in dodatna soba, v zgornjem svetlem volumnu pa v nadstropju bivalni deli s kuhinjo in jedilno, v terasni etaži pa dve sobi in kopalnica.
Ker je posamezna vrstna hiša zasnovana kot vertikalen stolpič, ima ta tudi več zunanji prostorov, prva terasa, za bivalno etažo, je loacirana v nadstropju, druga terasa, pa leži v terasni etaži. Objekti so oblikovani tako, da v terasni etaži tvorijo zasebne terase, v nadstropju pa pol-javne zunanje površine.
Okna so oblikovana v pasove okenskih odprtin, ki so vstavljene v polni del volumna in se pojavijo, kjer notranji prostori potrebujejo osvetlitev.

osnovni podatki
Projekt: Tri vrstne hiše, Ljubljana
Lokacija: Bežigrad, Ljubljana
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2017-2019
Fotografije: Tomaž Pažek