Vila R, Vižmarje Ljubljana

Preprost gabarit objekta vile R so narokovala urbenistična določila, ki so predpisovala tlorisno velikost in višino gabarita. Želja stranke pa je bila, da je objekt preprosto zasnovan, da te ne vsebuje kompliciranih detajlov.
Enodružinska vila je zasnovana v treh etažah, z enokapno streho. K objektu je dodan tudi volumen garaže. Pritličje objekta tvori z garažo enoten pritlični volumen, na katerega je poveznjen volumen nadstropja in izkoriščenega podstrešja. Priltični volumen je tretiran kot temna baza, na kateri je postavljen lahkoten bel volumen s temno streho. V pas temnega pritličja so vstavljena okna večji dimenzij od stropa do tal. Bel volumen nadstropja pa prebadajo posamezna manjša okna postavljena v zadržano simetrično kompozijo, ki išče similarnosti z okoliškimi objekti.
Objekt je po vertikali razdeljen na tri etaže, od česar so v pritličju locirani bivalni prostori s dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo, povezani po principu lofta. V nadstropju se nahajajo klasično razporejene otroške sobe z lastnimi kopalnicami in soba za gospodinsko pomočnico z lastno kopalnico. V izkoriščenem podstršju pa je umeščena master spalnica z veliko kopalnico, walk in garderobo in savno.
Posebnost objekta je intimna strešna terasa, ki se odpira v nadstropju master spalnice v izkoriščenem podstrešju in tako ustvarja posebno arhitekturo z intimnim zunanjim atrijem.
Po gabaritu in velikosti oken se objekt lepo vklaplja v okoliško naselje enodružinskih hiš.

osnovni podatki
Projekt: Vila R, Vižmarje Ljubljana
Lokacija: Ljubljana
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2016-2018
Fotografije: Martin Pelcl