Vila S, Ankaran

Mediteranska vila na robu Ankarana je sicer stanovanjski dvojček, vendar smo želeli, da ima na zunaj videl enodružinske vile. Investitorjeva želja je bila, da je objekt izjemno sodoben z mediteranskih pridihom, kar je edino smiselni stil, glede na lokacijo objekta.
Arhitektura je zasnovana dvopartitno, glede na etaže objekta. Baza objekta, oblečena v mediteranski material kamna, je postavljena na teren in se na severu približa hribu v ozadju, vendar se tega ne dotakne. Če spodnji enovit volumen obeh enot, je postavljen lahkoten, bel volumen, ki na severni strani predstavlja most k dvignjenemu terenu, na jugu pa se konzolno dvigne čez spodnji volumen in zalebdi nad prepadom, kar omogoča bodočim stanovalcem izjemen pogled v prazno, tako kar se tiče makrolokacije, kot tudi mikrolokacije. Iz panoramskega okna bivalnega prostora nadstropnega volumna je vidna celotna slovenska obala, tako oblikovanje bivalnega prostora ustvarja izjemno atmosfero z neverjetnim pogledom.
Okenske odprtine objekta so oblikovane po principu polno/prazno in so postavljene tam, kjer objekt lovi najlepše poglede.

osnovni podatki
Projekt: Vila S, Ankaran
Lokacija: Ankaran, Koper
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2019
Fotografije: Tomaž Pažek