Vrstne hiše Brdo, Ljubljana

Manjša skupina vrstnih hiš je zasnovana tako, da se vrstne hiše nizajo ena za drugo, tako, da ima vsaka hiša ob sebi tudi garažo. Tako imajo stanovalci občutek, da živijo v enodružinski hiši, saj si ne delijo stene direktno s sosedom, ampak je v vmesnem prostoru garaža. Glavni volumen hiše je zasnovan kot svetel volumen v kontaktni fasadi, garaže pa se v materializaciji razlikujejo s temno fasado.
Enodružinske vrstne hiše so zasnovane kot preprosti dvoetažni volumni z dvokapno streho. Na južni strani objekta, kjer je vrt, so zasteklitve pozicionirane čez celotno površino bivalnih prostorov, na severni strani pa se pas zasteklitev zrcali v leseno fasado.
Objekti se proti zahodu odpirajo na teraso nad garažo, kamor je gleda večina sob v nadstropju, zasteklitve sob tvorijo pas zasteklitve. Okna pa so v nadstropju pozicionirana tudi na severni in južni fasadi, ta so oblikovana v en enovit kvadrat s križom, ki zmanjša velikost okenske odprtine za odpiranje. Zanimiv pa je pri vrstnih hišah tudi arhitekturni element terase na južni strani pritličja, kjer se stena bivalnega prostora zamakne tako, da je terasa oblikovana pod kotom. Na ta način smo arhitekti ustvarili zanimivo obliko zasebne terase, ki zasleduje osončenje na lokaciji.
Pred pogledi sosedov so stanovalci zaščiteni s skrbno načrtovano pozicijo objektov, prav tako pa objekti na vzhodno stran nimajo oken, zato ima vsak vrt svojo zasebnost.
Lokacija sosedstva 4 vrstnih hiš je na Brdu v Ljubljani, na rahlo hribovitem terenu, tako se objekti nizajo en za drugim in se dvigajo v vertikalni ravnini.

osnovni podatki
Projekt: Vrstne hiše Brdo, Ljubljana
Lokacija: Brdo, Ljubljana
Naročnik: Zasebni invstitor
Avtorji: Coinhabarhitekti
Leto: 2015-2016
Fotografije: Tomaž Pažek