Vrstne hiše Celovška, Ljubljana

Manjše sosedstvo verižnih hiš je locirano v Ljubljani, natančneje ob Celovški cesti, na zanimivi lokaciji, ki je po eni strani visoko urbana, po drugi strani pa je locirana tik ob gozdu.
Tipološko so objekti verižne hiše, ki spadajo med hiše v nizu, razlika med vrstnimi in verižnimi hišami je, da vrtne hiše tvorijo raven niz, verižne hiše pa se zamikajo in tvorijo zanimive ambiente in potencialno več zasebnosti. Urbanistično smo objekte zasnovali kot manjša, cca 100 m2 velika, stanovanja z vrtom, kjer se objekti zamikajo tako, da imajo bodoči stanovalci omogočeno dovoljšno mero zasebnosti. Objekti se zamikajo tako horizontalno, kot tudi vertikalno po terenu, ki pada. Tako so vrtovi objektov skriti pred očmi sosedov z zamikom objekta ali so te pozicionirani na različnih platojih, ki padajo po terenu.
Arhitekturno so objekti zasnovani silno preporosto in racionalno, brez pretiranih detajlov. Zunanja podoba verižnih hiš je izrazito bela, minimalistična, makimizirane pa so velikosti oken, ki stanovalcem nudijo nadpovpračno osvetlitev in objekte optično zmanjšajo. Različne dimenzije oken na frontalni fasadi so vizualno poenotene s špaletami in tvorijo kvadrat.
Posebnost verižnih hiš je tudi, da imajo precej fleksibilno zasnovo tlorisa, nosilne so namreč povešini sami zunanje stene. Na ta način smo arhitekti omogočili bodočim stanovalcem, da si tloris znotraj objekta uredijo glede na svoj življenjski slog. V pritličju so locirani pretežno bivalni prostori, v nadstropju pa sobe s kopalnico, kot rečeno, pa je tloris možno tudi predelati.
Še ena posebnost objektov je, ker so te locirani na preceh majhnih parcelah, da so zunanje površine, izgubljene zaradi postavitve objektov, locirane na strehi in nudijo izjemne poglede proti gozdu.

osnovni podatki
Projekt: Vrstne hiše Celovška, Ljubljana
Lokacija: Šentvid, Ljubljana
Naročnik: Coinhabarhitekti, GregorcVrhovec arhitekti
Avtorji: Coinhabarhitekti, GregorcVrhovec arhitekti
Leto: 2016-2019
Fotografije: Tomaž Pažek