Zahtevajte arhitekta, ne zadovoljite se z gradbenikom

Najprej je potrebno poudariti, da zagotvo niso vsi arhitekti dobri in da se boste z enimi bolj ujeli, kot z drugimi. Veliko arhitektov nima dovolj izkušenj, oziroma ne zna svojih pogosto utopičnih idej združiti z realnostjo. Kakorkoli že, pa so bolj izurjeni v risanju arhitekturnih načrtov kot gradbeniki. Oziroma, še bolj pomembno, bolj so usposobljeni za načrtovanje in oblikovanje prostora.

Med drugim je problem projektiranja v Sloveniji tudi v tem, da imajo možnost in da gradbeniki zasnujejo marsikateri idejni projekt slovenskih hiš. Res je, da znajo uporabljati računalniška orodja, kot so AUTOCAD, ARCHICAD ali podobne ter da znajo narisati osnovne načrte.Vendar gradbeniki gledajo na arhitekturo drugače, kot arhitekti. Če gradbenik zasnuje in nariše načrt arhitekture, je to podobno, kot če bi si strojnik zamislil in oblikoval nek industrijski predmet, kar je delo industrijskega oblikovalca. Si lahko zamislite, kako bi izgledal BMW 5, če bi ga zasnoval in oblikoval strojnik. Ne bi deloval kot celota, ne bi bil maksimalno funkcionalen in vsekakor ne bi dosegel izgleda, ki ga doseže BMW 5. Tudi Golf ne bi oblikovno deloval kot celota, če bi ga zasnoval strojnik.Ljudje pogosto zaupajo gradbenikom, ker verjamejo, da bo hiša res stala, če jo bo narisal gradbenik. Ne glede na to, kdo bo narisal hišo, gradbenik ali arhitekt, bo ta najverjetneje stala. To preveri statik, ko je načrt narisan, saj je njegovo mnenje vedno potrebno, ko zaprosite za gradbeno dovoljenje. Ta ponavadi sodeluje tudi v postopku snovanja hiše, tako z gradbenikom, kot tudi z arhitektom.Poleg tega ljudje verjamejo, da bo projekt za gradbeno dovoljenje cenejši, če ga bo izdelal gradbenik. To ponavadi ne drži, saj so cene za PGD zelo podobne, seveda če za ponudbo ne prosite »slavnih arhitektov«. Je pa res, da gradbeniki pogosto poenostavijo načrt arhitekture, oziroma reciklirajo tistega, ki so ga že prodali, saj tako prihranijo na času. Za gradbenike je snovanje arhitekture bolj nuja, za arhitekte pa arhitektura predstavlja izziv, strast in zadovoljstvo.Rezultat tega, da v Sloveniji gradbeniki narišejo marsikateri načrt arhitekture je, da je slovenska stanovanjska gradnja, ki krasi našo pokrajino, dostikrat zelo nekvalitetna.Gradbeniki ne poznajo značilnosti posameznega lokalnega okolja in značilnosti pripadajoče lokalne arhitekture, zato tega pogosto ne upoštevajo. Tudi zaradi tega so hiše med seboj neskladne.Prav tako na hišo ne gledajo kot na celoto. Tako ne razmišljajo o tlorisu in fasadi hiše hkrati, kar se pozna predvsem v tem, da fasade takšnih hiš niso premišljene. Ponavadi narišejo tloris, razposatvitev oken, ki tvorijo fasado, pa nastane brez premisleka. Kjer okno potrebujete, tam pač je. Ponavadi gradbeniki ne razmišljajo o fasadi in tudi nimajo občutka za oblikovanje kompozicije fasade.Najpomembneje pa je to, da niso izurjeni razmišljati o prostoru. Res je, da perfektno tehnično narišejo načrt tlorisa, vendar si pogosto ne predstavljajo, kaj posamezni arhitekturni in pohištveni elementi pomenijo v prostoru.Gradbeniki znajo narisati hišo, ki bo stala in bo verjetno funkcionalna, vendar je arhitektura veliko več kot to. Kvalitetna arhitektura nastane, kadar projektant gleda na hišo, kot na celoto. Kvalitetna hiša nastane takrat, kadar za njo stoji celovita ideja, ki narekuje tako funkcionalen tloris, prilagojen posamezniku, s prijetnimi notranjimi prostori, kot tudi enovito fasado, prilagojeno bližnji okolici. Hiša ima tako posebno funkcionalno logiko, hkrati pa je zaradi svoje celovitosti tudi lepa. Nenazadnje pa arhitekt ve, kako prilagoditi zasnovo hiše želeni vrednosti investicije.Za konec pa, celotna dokumentacija (PGD, PZI) hiše predstavlja manj kot 5% celotne investicije hiše. Cena projekta za gradbeno dokumentacijo variira od posameznega projektivnega biroja do biroja za nekje 1000 eur. Zato ne izberite najnižje ponudbe, ampak najbolj kvalitetno, saj boste v svoji hiši preživeli večino svojega življenja in je izredno pomembno, da je zato kvalitetna. Ko greste do projektivnega biroja, vprašajte, če imajo zaposlenega arhitekta in če vam bo arhitekturni načrt res narisal arhitekt. Le tako bo vaša hiša res zasnovana kvalitetno.

Za vas svetujemo.
Imate parcelo, pa ne veste, kaj se na njej lahko zgradi? Imate dilemo glede oblikovanja hiše?

< pišite nam

Nasveti arhitekta