Coinhab ostala arhitektura.
Arhitektura nastane ko se srečata kontekst in uporaba.

Vsa arhitektura dobi smisel s svojo vsebino, ne glede na namen mora ta služiti svoji vsebini. Lupina arhitekture pa se mora prilagajati uporabi in okolici.

Tlorisi stanovanj morajo biti zasnovani s časom družbe, povzemati morajo družbene norme. Njihova zasnova mora biti fleksibilna, da lahko gosti kasnejše vrednote posameznika.

Vrstne hiše, stanovanjski dvojčki, stanovanja v bloku ponavadi izžarevajo uniformnost, z manjšimi spremembami od enote do enote lahko dosežemo, da se posamezniki lažje identificirajo s svojo enoto.