Coinhab stanovanjske soseske.
Stanovanjske enote v soseski so prazni prostori, ki čakajo na vsebino.

Stanovanjske enote, stanovanja znotraj koletivnega tkiva morajo biti zasnovane univerzalno, hkrati pa omogočati identiteto posameznikom.

Hiša raste od znotraj navzven, iz posameznikovih želja in načina življenja, ki se manifestira v razporeditvi prostorov in pohištva, slednje pa se kaže tudi v oblikovanju fasade.

Individualni stanovanjski objekti niso osamelci, ampak so del urbanega tkiva, kot so posamezniki del družbe, tako se morajo prilagajati tako prostorskem, kot tudi časovnem kontekstu.